People Flow

• Hoe vinden mensen de weg in een gebouw?
• Wat is er nodig om een gebouw efficiënt te gebruiken?
• Wanneer ervaren mensen een gebouw als prettig?
• Hoe meet je een ervaringsgevoel?

Wij denken na over People Flow, omdat goed functionerende transportinstallaties alleen, niet genoeg zijn om mensen veilig en zonder zorgen door een gebouw te laten bewegen.

Meer weten