Nieuwe Transportinstallaties

 

Als u voor de beslissing staat om een nieuwe transportinstallatie te plaatsen in een bestaand gebouw of in een nieuw gebouw, dan is dat het moment om goed na te denken over de functie van deze installatie(s) in het gebouw. Transportinstallaties zijn belangrijk voor het comfortgevoel van mensen in gebouwen. Het zich gemakkelijk kunnen verplaatsen van de ene verdieping naar de andere maakt mensen niet alleen gelukkiger, maar maakt  gebouwen ook efficiënter in gebruik. Dit kan een groot effect hebben op de productiviteit van de bedrijven in het gebouw, de verhuurbaarheid en de waarde van het gebouw.

Om te komen tot een goede aanpak kan het volgende stappenplan gebruikt worden:

  1. Bepaal het gebruik van het gebouw (functies van de verschillende verdiepingen, hoeveel mensen per verdieping, bezoekers, piekmomenten, speciaal gebruik, etc.);
  2. Een capaciteitsberekening opstellen (dit kan bij de leverancier of bij een adviesbureau);
  3. Aanbestedingsdocumenten opstellen (hierin staan de eisen en wensen van de opdrachtgever);
  4. Aanbesteding bij 1 of meer leveranciers, inclusief onderhoud;
  5. Bouwbegeleiding door een lift-deskundige;
  6. Oplevering door een lift-deskundige;
  7. Onderhoud op basis van een onderhoudsbestek.