Loopstromen

pikrepo.com-23

Mensen voeren tijdens hun verplaatsing een aantal processen uit. Deze processen kunnen worden onderverdeeld in drie niveaus: het strategische niveau, het tactische niveau en het operationele niveau.

Op het strategische niveau beslissen mensen welke activiteiten (en in welke volgorde) ze willen uitvoeren op weg naar hun bestemming.

Het tactisch niveau heeft betrekking op de kortere termijn beslissingen van de mensen terwijl ze onderweg zijn, gegeven de beslissingen op het strategisch niveau. Het gaat hierbij vooral om routekeuze en de locaties waar de activiteiten worden uitgevoerd.

Op het operationele niveau nemen mensen snelle beslissingen voor de direct volgende tijdsperiode, die in lijn liggen met de beslissingen op het tactische niveau. De meeste beslissingen op dit operationele niveau hebben betrekking op het loopgedrag van mensen. Dit gedrag is afhankelijk van persoonlijke kenmerken, zoals de snelheid en de afmetingen van de voetganger. Deze kenmerken worden op hun beurt bepaald door het geslacht van de voetganger, de leeftijd, het reisdoel, enzovoort.

Bron: Loopstromen Modelleren en Sturen (VK 3/2011,2 mei 2011); Kobus Zantema, Henri Palm, Goudappel Coffeng BV en Winnie Daamen, TU Delft.

Simulatie

Voor crowdmanagement van bijvoorbeeld evenementen wordt al vele jaren simulatieprogramma’s gebruikt om het effect van mensenstromen in beeld te brengen. Voor gebouwen wordt dit nu ook steeds meer gedaan.

Capaciteit

Voor liften met capaciteitsproblemen kan ook gedacht worden aan het beïnvloeden van loopstromen. Denk bijvoorbeeld aan het stimuleren van het gebruik van de trap, wat de capaciteitsbehoefte voor de lift enorm kan beïnvloeden.

Verbinden

Binnen de liftenindustrie worden steeds meer de installaties die deel uitmaken van de loopstroom met elkaar verbonden. De grote liftenbedrijven hebben dan ook speciale programma’s om dit aan te bieden.