Visie op Liftonderhoud

Verschillende niveaus van onderhoud

Standaard onderhoud

Het standaard onderhoud is gebaseerd op een algemeen beeld over liftonderhoud. Gemiddeld worden er per jaar vier onderhoudsbeurten ingepland en afhankelijk van het aantal stopplaatsen, het te verwachte aantal gebruikers en de omgeving kan dit omlaag of omhoog worden bijgesteld.

Reactief onderhoud

Bij reactief onderhoud is er terugkoppeling van de prestaties en inspanningen. De meeste onderhoudsbedrijven hebben deze gegevens wel tot hun beschikking, maar doen daar weinig tot niets mee. Maakt men wel gebruik van deze gegevens, dan kunnen er corrigerende maatregelen worden genomen.

Proactief onderhoud

Voor  proactief onderhoud is monitoring van installaties noodzakelijk. Er kan dan direct gereageerd worden op aanwijzingen van het monitoringsysteem en maatregelen worden getroffen. Hierdoor kan men sneller reageren op storingen en zelfs storingen voorkomen.

Predictief onderhoud

Ook hier is monitoring van installaties noodzakelijk, maar daarbij wordt de verzamelde informatie vergeleken met andere vergelijkbare installaties (big data). Hierdoor wordt het mogelijk om storingen te voorspellen voordat storingen zich voordoen.